• Tất cả
 • @toichiase
 • Gắn thẻ @toi
Alexle 21/07/2018 733
more
 • LÒNG TIN TIÊU DÙNG
 • THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHỔ BIẾN
 • PHỔ CẬP INTERNET
 • BÁN HÀNG ĐA KÊNH
 • TIẾP THỊ LIÊN KẾT
 • TIẾP THỊ HỢP TÁC
 • NỀN KINH TẾ CHIA SẼ
 • NGÂN HÀNG THANH TOÁN TRUNG GIAN
 • THIẾT BỊ THANH TOÁN TRUNG GIAN
 • THANH TOÁN VÍ ĐIỆN TỬ
 • AN TOÀN VÀ KHÔNG RỦI RO
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Alexle 21/07/2018 604
more
 • SỰ THAY ĐỔI VÀ SÁNG TẠO
 • Chân thật là mấu chốt của Dịch vụ khách hàng:
 • Phát triển nhanh nhưng phải kiểm soát
 • Quyết định phải dựa trên dữ liệu
 • Khách hàng là thượng đế
 • Khổng lồ không phải là hoàn hảo
 • SỰ KHÔNG NGOAN NHẤT
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Alexle 03/07/2018 453
more
 • SỰ TRỔI DẬY CỦA CÔNG NGHỆ TẠO THÊM KÊNH KINH DOANH ĐA DẠNG PHONG PHÚ.
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Alexle 30/06/2018 481
more
 • SỰ TĂNG TRƯỞNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM BỀN VỮNG 7,08% /6THÁNG ĐẦU NĂM.
 • SỰ TĂNG TRƯỞNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM BỀN VỮNG 7,08% /6THÁNG ĐẦU NĂM.
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Alexle 25/06/2018 659
more
 • XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHÀNH DU LỊCH 2018 -2020
 • XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHÀNH DU LỊCH 2018 -2020
 • XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHÀNH DU LỊCH 2018 -2020
 • XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHÀNH DU LỊCH 2018 -2020
 • XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHÀNH DU LỊCH 2018 -2020
 • XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHÀNH DU LỊCH 2018 -2020
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ